POLITYKA PRYWATNOŚCI

Niniejsza Polityka prywatności określa zasady przetwarzania danych osobowych pozyskanych przez Sklep internetowy "a little glamour" pod adresem internetowym www.alittleglamour.eu (zwany dalej „Sklepem internetowym”), który jest prowadzony przez

Alicję Flis z siedzibą: ul. J. Słowackiego 83 w Kokawie, 42-231 Cykarzew.

PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1. Administratorem danych osobowych jest "a little glamour" Alicja Flis z siedzibą:

ul. J. Słowackiego 83 Kokawa, 42-231 Cykarzew.

2. Dane osobowe są przetwarzane w celu realizacji zamówień składanych w Sklepie internetowym, pod adresem: www.alittleglamour.eu, rozpatrzenia ewentualnych reklamacji , a po wyrażeniu dodatkowej zgody, także w celu przesyłania informacji handlowych drogą elektroniczną.

3. Każdej osobie, która podaje swoje dane osobowe w Sklepie internetowym: www.alittleglamour.eu przysługuje prawo dostępu do ich treści oraz ich poprawiania. Podanie danych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji celów związanych z korzystaniem ze Sklepu internetowego "a little glamour".

4. Każdej osobie korzystającej ze Sklepu internetowego: www.alittleglamour.eu przysługuje prawo kontroli przetwarzania jej danych osobowych. W związku z tym może wystąpić do sklepu "a little glamour" Alicja Flis z wnioskiem o udzielenie jej informacji w zakresie określonym w art. 32 ustawy z dnia z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. Poz. 1182).

ZABEZPIECZENIE DANYCH OSOBOWYCH

Sklep "a little glamour" informuje, iż ochrona danych osobowych w Sklepie internetowym jest dla niego sprawą niezmiernie ważną, dlatego gwarantuje poufność wszelkich udostępnionych danych osobowych.

Dane osobowe są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione, zgodnie z wymogami wynikającymi z ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2014 r. poz. 1182) oraz przepisów wykonawczych.

PLIKI COOKIES

"A little glamour" używa w związku z prowadzeniem serwisu Sklepu internetowego plików cookies, które służą do udoskonalenia witryny Sklepu internetowego pod kątem potrzeb użytkowników i zapewnienia bezpieczeństwa podczas przebywania na stronie Sklepu internetowego.

Pliki cookies to małe pliki tekstowe wysyłane przez sklep internetowy i przechowywane na Państwa komputerze zawierające pewne informacje związane z korzystaniem przez Państwa z Witryny i Sklepu Internetowego. Pliki cookies wykorzystywane są przez sklep internetowy w celu obsługi Witryny i zapewnienia możliwości udostępnienia Państwu interesujących informacji oraz podczas procesu zakupowego, np. w celu zapamiętywania dokonanych przez Państwa zakupów.

Pliki cookies wykorzystywane przez sklep internetowy: "a little glamour" mogą mieć charakter tymczasowy lub trwały. Tymczasowe pliki cookies są usuwane w momencie zamknięcia przeglądarki. Stałe pliki cookies są przechowywane także po zakończeniu korzystania przez Państwa z Witryny i służą do przechowywania informacji.

We use cookies to give you the best experience possible. Click accept to continue shopping or find out more in our privacy policy